KWW FORUM SAMORZĄDOWE PM
Sprawdzony wybór do powiatu
Nasza Dziesiątka dla powiatu

 1. Starostwo dla ludzi – to urząd dostępny dla mieszkańców osobiście i przez internet, reagujący na ich krytyczne uwagi, dostosowany także do potrzeb osób niepełnosprawnych. To wydziały oraz jednostki starostwa,
  w których każdy jest i czuje się oczekiwanym gościem.
 2. Ścisła współpraca z gminami – wiele zadań – między innymi z zakresu infrastruktury drogowej – można zrealizować tylko dzięki współpracy powiatu z tworzącymi go gminami, dlatego tak istotne jest zrozumienie wzajemnych potrzeb i szukanie rozwiązań, które przyniosą realne korzyści mieszkańcom.
 3. Inwestycje w infrastrukturę drogową – to jeden z naszych priorytetów, aby konsekwentnie w każdym budżecie przeznaczać większe środki na powiatowe drogi tak, by były one nowoczesne.
 4. Zdrowie i pomoc osobom starszym – po pierwsze opieka szpitalna na europejskim poziomie, po drugie doskonalenie systemu pomocy osobom w podeszłym wieku, zapewnienie potrzebnej ilości miejsc w domach opieki, po trzecie tworzenie ciekawych form aktywizacji osób 50+.
 5. Pozyskiwanie środków zewnętrznych – powiaty od samego początku borykają się ze zbyt małą ilością pieniędzy, dlatego tak ważne jest racjonalnie gospodarowanie finansami i kontrolowanie wydatków, przy jednoczesnym zmniejszaniu istniejącego zadłużenia. Niezmiernie istotne jest także wykorzystanie wszelkich możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na projekty, które służyć będą rozwojowi całego powiatu.
 6. Edukacja młodzieży – powiat zajmuje się organizacją kształcenia ponadpodstawowego. Trzeba położyć szczególny nacisk na to, żeby placówki oświatowe były stale doposażane, a także proponowały młodym ludziom szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, dzięki którym będą mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Należy stworzyć wartościową ofertę szkolnictwa branżowego i ogólnokształcącego.
 7. Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami to ważny punkt naszego programu. W podejmowanych działaniach będziemy poszukiwać możliwości wsparcia takich programów, które pozwolą osobom niepełnosprawnym na osiągnięcie jak największej samodzielności życiowej.
 8. Rozwój gospodarkize względu na dogodne położenie powiat stanowi atrakcyjny obszar dla inwestorów. W naszych działaniach będziemy inicjować i wspierać te działania, które zmierzają do rozwoju przedsiębiorczości, zwiększenia potencjału gospodarczego i usług powiatowych.
 9. Marka powiatu – we współczesnych realiach ogromną wagę ma tzw. „marka miejsca”, coś co je wyróżnia i służy działaniom promocyjnym, a także pozyskiwaniu inwestorów. Będziemy wspierać te działania strategiczne, które wypracowują i ugruntowują wartość powiatu mikołowskiego
 10. Powiat to ludzie – powiat to dla wielu pojęcie abstrakcyjne, po prostu zlepek gmin. A przecież wszyscy, mieszkając w gminie, tworzymy powiat. Jako radni będziemy realizować plany tworzone zawsze z ludźmi i dla nich.

Kompetentnie. Racjonalnie. Sprawnie. Skutecznie. Z energią.
Bez partii. Bez polityki. Dla ludzi. Dla powiatu.