Rejestr wpłat

Rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetu wyborczego
kwot o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę
KWW Forum Samorządowe Powiatu Mikołowskiego

Siedziba komitetu wyborczego: 43-170 Łaziska Górne, ul. Św. Jana Pawła II 2
Pełnomocnik komitetu wyborczego: Joanna Pasierbek Konieczny, Gostyń
Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego: Jagoda Wyra, Łaziska Górne

L.p.Data wpisuData wpłatyImięNazwiskoMiejscowośćKwota wpłatyŁączna kwota wpłatInformacje dodatkowe
1.12.09.2018 r.6.09.2018 r.Aleksander, BożenaWyra Łaziska Górne10 000 zł10 000 zł
2.12.09.2018 r. 10.09.2018 r.IwonaGejdel Łaziska Górne10 000 zł10 166 zł
3.28.09.2018 r.25.09.2018 r.ŁukaszStencel Mikołów1426,16 zł 3 240,41 zł
4.4.10.2018 r.2.10.2018 r.DariuszCzechŁaziska Górne4 000 zł4 000 zł
5.18.10.2018 r.16.10.2018ŁukaszStencelMikołów100 zł3 340,41 zł
6.18.10.2018 r.18.10.2018 r.BartoszŚliżŁaziska Górne1 000 zł3 100 zł

Rejestr kredytów

REJESTR KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ KOMITET WYBORCZY
KWW Forum Samorządowe Powiatu Mikołowskiego

Siedziba komitetu wyborczego: 43-170 Łaziska Górne, ul. Świerczewskiego 2
Pełnomocnik komitetu wyborczego: Joanna Pasierbek Konieczny, Gostyń
Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego: Jagoda Wyra, Łaziska Górne

L.p.Data wpisuNazwa banku udzielającego kredytuData udzielenia kredytuKwota kredytuoprocentowanieInne koszty udzielenia kredytuTermin spłaty kredytuImiona i nazwiska poręczycieliKwota poręczeniaDodatkowe informacje